Over ons

Pasedes is een uniek bedrijf wat zich specialiseert in algemene ondersteuning voor de Hengstenhouderij op gebied van spermaverwerking zowel voor vers, alsmede voor diepvries sperma. Dit bedrijf is opgericht in 2018 door Desiree Gebbink. Na 17 jaar ervaring opgedaan bij een paardenkliniek en gerenommeerde hengstenstations, waar ik het geluk heb gehad om met zeer veel verschillende hengsten te mogen werken, vond ik het tijd worden voor een nieuwe uitdaging! U kunt mij inhuren als er problemen zijn, maar ook in tijden van drukte of als ondersteuning voor het opleiden van uw personeel. Pasedes verzorgt ook workshops over spermaverwerking van paarden, zowel vers als diepvries. Wilt u investeren in de toekomst? Dan kunt u Pasedes inschakelen voor het invriezen van sperma van uw hengst, of het begeleiden daarvan.

Elk jaar probeert Pasedes een symposium te organiseren voor iedereen die geïnteresseerd is in Equine Reproduction. Deze bijzondere, energieke en bovenal zeer informatieve dag wordt meestal gegeven in januari.  In samenwerking met EQ Repro Consultancy en VVPaard organiseert Pasedes: Workshop Voortplanting Paard. Deze tweedaagse cursus vindt plaats bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren en is toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over voortplanting bij paarden en wil leren insemineren.

De passie voor het vak, en dat hengstensperma erg variabel is en elke hengst op zijn eigen wijze uniek is, vergt dit dan ook een unieke aanpak en behandeling. Pasedes denkt graag in oplossingen en mijn missie is dan ook om voor een zaadcel een
leefgebied te creëren om zich daar zo prettig mogelijk te voelen en uiteindelijk het krachtigste te zijn voor de bevruchting. De basis blijft de hengst en Pasedes zal proberen samen met de klanten het probleem vanuit de bron aan te pakken. Geheimhouding is natuurlijk vanzelfsprekend!

Bent nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Als u mij een bericht stuurt, dan neem ik contact met u op!

Pasedes - Over ons Pasedes - Over ons

About us

Pasedes is a unique company that specializes in general support for the Stallion Stud farms in the field of sperm processing for both, fresh and frozen semen. This company was established in 2018 by Desiree Gebbink. After 17 years experience at an horse clinic, as a veterinarian assistant and working for several renowned Stallion Studfarms, where I was lucky to work with a lot of different stallions, I thought it was time for a new challenge! You can hire me if there are problems, but also in busy times or as a support for training your staff. Pasedes provides workshops on sperm processing from horses, both fresh and frozen. Do you want to invest in the future? Pasedes can freeze the semen of your stallion or help with the guidance.

Every year Pasedes tries to organize a symposium for anyone interested in Equine Reproduction, with practical specialists. This special, energetic and above all very informative day is usually given in January. Also every year Pasedes organizes in collaboration with EQ Repro Consultancy and VVPaard: Workshop Reproduction Horse. This two-day course takes place at the Nieuwe Heuvel in Lunteren and is accessible to anyone who wants to know more about reproduction in horses and wants to learn to inseminate.

The passion for the work, and that stallion sperm is very variable and each stallion is unique in its own way, requires a unique approach and treatment. Pasedes likes to think in solutions and my mission is to create a habitat for a sperm cell to feel as comfortable as possible and ultimately to be the most powerful for fertilization. The basis remains the stallion and Pasedes will try to tackle the problem from the source together with the clients. Secrecy is of course a matter of course!!

Are you curious about the possibilities? If you send me a message, than I will contact you.

Pasedes - Over ons Pasedes - Over ons

© Helaas...

Het is niet toegestaan content van deze website te kopiëren.

Oké