Symposium equine reproduction

“Once-in-a-lifetime-opportunity!!”

Erg trots dat we weer vier interessante sprekers hebben gevonden die u graag alles over hun vakgebied willen vertellen! Heeft u interesse in Equine Reproduction? Wilt u alles weten over Equine freezing, of Reproductive problems in Stallion? Maar ook de kant van de merrie wordt belicht; Influence of recipients mares, Fertilization and early pregnancy loss, het belooft in ieder geval weer een Symposium te zijn, die u niet kunt missen!! Zeer interessante sprekers uit Europa en uiteraard voor iedereen toegankelijk. Wanneer? 17 januari 2023 bij Zalencentrum Beltman te Diepenheim. Dus block uw agenda, want 17 Januari 2023 is Diepenheim “the place”to be!!

Aanmelden via de button beneden de pagina

We verwelkomen u graag om 14 .00 uur en eindigen om omstreeks 21.00 uur, dit uiteraard onder het genot van een drankje en een heerlijk diner!

In ieder geval heb ik een aantal geweldige sprekers bereid gevonden om een presentatie te geven over verschillende onderwerpen:

 Dr. Anna Tönissen – Reproductive problems in stallions.  In december 2022 heeft ze de titel gekregen; Diplomate of European College for Equine Reproduction. Bij verschillende klinieken in Duitsland gewerkt en sinds 2017 bij Hannover University of Veterinary . Gespecialiseerd in Equine Reproduction en heeft veel onderzoeken met Dr. Sieme gedaan bij hengsten. Zowel DNA fragmentatie, Testicular Degeneration, Trauma en zoveel meer. Haar kennis is enorm en ben dan ook zeer vereerd om haar te kunnen verwelkomen. Dr. Martinsson neemt ons mee in de wereld van Reproductive problems in stallions.

Marcel Rouwenhorst van Rouwenhorst draagmerries neemt jullie mee in de wereld van draagmerries. Influence of recipients mares, voeding, huisvestiging en o.a. de juiste begeleiding van de merries, alles wordt hier besproken. Marcel Rouwenhorst gevestigd in Warnsveld, is begonnen met een melkveehouderij die omgebouwd is tot pensioenstalling, en kleinschalig draagmerries. Met een super samenwerking met Jeroen Smak en Karin Hendriks is het bedrijf uitgegroeid tot een paardenbedrijf gespecialiseerd in ET.

Bart Kools -Technique equine freezing. Als geboren Nederlander is Bart Kools in de jaren 80 naar Duitsland verhuisd, om te werken bij verschillende Dekstations, waaronder Zuchthof Klatte, Dekstation Böckmann en St. Ludwig, waar hij onder anderen gewerkt heeft met de hengst Grannus. Insemineren van in de jaren tachtig in Duitsland was alleen weggelegd voor mensen van een Landgestüt. Begin jaren 90 heeft Werner Schockemöhle ervoor gezorgd dat particulieren ook mogen insemineren. Na een uitgebreide opleiding werkt Bart voor dekstation Schockemöhle die met zijn enorme hengstenstapel zoveel werk heeft, dat Bart zich helemaal gespecialiseerd heeft op de management van de hengsten, verwerken en invriezen van hengstensperma. Bart neemt ons mee in de wereld van het invriezen van paardensperma. Wat te doen bij subfertile stallions, cooling curve en nog veel meer.

Dr. Esther Hovenga – Fertilization and early pregnancy loss in Mares. Afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Eerst als dierenarts bij praktijk de Greidhoek en in 2011 begonnen met haar eigen praktijk Seldsum Equine Fertility. Fertiliteitswerk van de merries, diepvriesbegeleiding, ET , is een onderdeel van haar werk, maar ook samen met Karin Hendriks OPU/ICSI. Kortom, deze dierenarts is van alle markten thuis en we verheugen ons dat ze haar kennis komt delen over fertiliteit en early pregnancy loss in merries.

Het algemene vragenuurtje met verschillende stellingen komt zeker aan bod! Dus!! Wilt u kennis maken met deze geweldige sprekers? Kom dan naar deze geweldige, informatieve Symposium Equine Reproduction, 17 januari 2023!!

 Zien we jullie??

Deze dag is niet mogelijk zonder sponsoring van verschillende bedrijven ( waarvoor onze grote dank!)  waaronder:

Equifirst : https://www.equifirst.eu/nl   en Nifa : https://www.nifa.nl/

Ps.: mochten jullie willen overnachten in dit mooie, door kastelen omringd, kleinste stadje van Twente: Diepenheim, kan ik de B&B de Twentse Heerlijkheid graag aanbevelen: https://www.detwentseheerlijkheid.nl/

Tot ziens in Diepenheim!!!

Aanmelden Symposium Equine Reproduction:

Aanmelden Symposium Equine Reproduction

 

Sprekers voorgaande jaren:

Dr. Michaela Kölling is partner in de Dierenartsenpraktijk Gestüt Buchenhof en managing partner van VETART Duitsland. Na jarenlange ervaring in England bij Equine fertility Unit van het Centre of Excellence for assited Reproductieve Technologies en Twemlows Hall Stud, waar ze enorm veel ervaring heeft opgedaan op het gebied van embryospoelingen en transfer, is in 2009 voor haar zelf begonnen in haar geboorteland Duitsland. In Sleeswijk-Holstein houdt ze zich bezig met de laatste ontwikkelingen van de moderne voortplantingstechnieken. Michaela gaat ons hierover uitgebreid over vertellen, maar ook over Equine Viral Arteritis ( EVA) , hoe ga je om met een uitbraak op je Stoeterij.

Marc Spalart is hoofd van Equitechnique, een van de vooraanstaande invriesstations in Europa. Gelegen in het prachtige Normandië, beheerst Equitechnique over meest moderne technische diensten met betrekking tot het invriezen van sperma, en daarnaast ook in bezit van 300 draagmerries, voornamelijk dravers. Gepassioneerd door dierlijk genetica, werd hij landbouwkundig ingenieur, voordat hij vertrok om zijn vaardigheden in de VS te verbeteren aan de Veto-school van Prof. Bob Kenney, een professor in de wetenschap van voortplanting bij paarden. Marc neemt ons mee in de wereld van Sexen van paardensperma, is dit toekomst?

DNA fragmentationProf. Dr. Harald Sieme Dr. Harald Sieme heeft als dierenarts gewerkt bij National Stud Lower Saxony en Celle en is tegenwoordig Professor Equine Reproductive Medicine bij Universiteit Hannover. Naast lesgeven en klinische activiteiten, is hij vooral gefocust op stallion fertility, cryobiology van sperma en reproductive biotechnology. Hij neemt ons mee in de wereld van DNA fragmentatie bij hengsten; wat betekent dit voor de vruchtbaarheid, oorzaak, erfelijkheid en vooral of er wat aan verbeterd kan worden. Bij de Friese paarden wordt de DFI al onderzocht bij de hengsten om na te gaan in hoeverre DFI een rol gaat spelen bij het bevruchtingsproces.

Tullis Matson werkt al meer dan 25 jaar in de paardenindustrie. Stallion AI Services Ltd wordt opgericht in 2000 door Tullis en is op het moment een van de modernste Stallion collection centre in Europa! De afgelopen jaren heeft Tullis uitgebreid onderzoek gedaan naar vruchtbaarheid en spermaverwerking van hengsten en cryopreservatiemethoden voor sperma en embryo’s van paarden. Hij geeft wereldwijd lezingen over het management van hengsten en Stallion Fertility en werkt ook samen met organisaties zoals Chester Zoo om sperma in te vriezen van bedreigde diersoorten.

Symposium sprekers

Als geboren Nederlander is Bart Kools in de jaren 80 naar Duitsland verhuisd, om te werken bij verschillende Dekstations, waaronder Zuchthof Klatte, Dekstation Böckmann en St. Ludwig, waar hij onder anderen gewerkt heeft met de hengst Grannus. Insemineren van in de jaren tachtig in Duitsland was alleen weggelegd voor mensen van een Landgestüt. Begin jaren 90 heeft Werner Schockemöhle ervoor gezorgd dat particulieren ook mogen insemineren. Na een uitgebreide opleiding werkt Bart voor dekstation Schockemöhle die met zijn enorme hengstenstapel zoveel werk heeft, dat Bart zich helemaal gespecialiseerd heeft op de management van de hengsten, verwerken en invriezen van hengstensperma.

Leontine ter Harmsel-Zanderink is een erkend Paarden en Keuringsdierenarts. Samen met haar man, Hengstenhouder Gerrit ter Harmsel, runt zij Dierenkliniek Enterbrook. Met een vader als dierenarts, is bij Leontine de praktijk al met de paplepel ingegoten! Afgestudeerd aan de Universiteit van Gent, heeft ze bij verschillende hengstenhouders/klinieken gewerkt. Leontine heeft zich als dierenarts niet alleen ontwikkeld op gebied van keuringen, sportpaardenbegleidingen, kreupelheidsonderzoeken of chirugie. Vooral op het gebied van vruchtbaarheidsbegeleiding weet iedereen haar al te vinden. Naast begleiding van merries heeft Leontine zich helemaal gespecialiseerd op gebied van probleemmerries en embryotransplantatie!

Karin Hendriks is een erkend paardendierenarts die gespecialiseerd is in de modernste voortplantingstechnieken: embryotransplantatie en OPU/ICSI. Na jarenlang diverse onderzoeken gedaan aan de Universiteit Utrecht is Karin voor haar zelf begonnen met het bedrijf EQ Repro Consultancy waarin ze o.a. samenwerkt met paardenkliniek de Graafschap. Daarnaast heeft ze samen met Esther de Melker het bedrijf Selsum EQ Hendriks waarin ze zich onderscheid in het aanbieden van OPU ten behoeve van de uitvoering van ICSI.

Kortom dit is echt een once-in-a-life-time opportunity!

Symposium equine reproduction

“Once-in-a-lifetime-opportunity!!”

 

Very proud that we have found four interesting speakers who would like to tell you all about their experiences! Are you interested in Equine Reproduction? Would you like to know all about Equine freezing, or Reproductive problems in Stallion? Not only the stallion side, but also the mare side will be highlighted; Influence of Recipients mares and Fertilization and early pregnancy loss, in any case it promises to be another Symposium you can’t afford to miss!!!! Very interesting speakers from Europe and of course open to everyone. When? 17 January 2023 at Zalencentrum Beltman in Diepenheim. So block your agenda, because 17 January 2023 Diepenheim will be “the place to be“!

 

Register via the button at the bottom of the page

We welcome you at 14 .00 and finish at around 21.00, this of course while enjoying a drink and a delicious dinner!

Anyway, I have found some great speakers willing to give a presentation on various topics:

Dr Anna Tönissen  – Reproductive problems in Stallion. In dec 2022 she became diplomate of European College for Equine Reproduction. Worked at several clinics in Germany and in 2017 she came to Hannover University of Veterinary. Specialized in Equine reproduction and she did a lot of research with Dr. Sieme.  Both DNA fragmentation, Testicular Degeneration, Trauma and so much more. Her knowledge is huge and so am very honoured to welcome her. Dr Tönissen takes us into the world of Reproductive problems in stallions.

 

Marcel Rouwenhorst of RouwenhorstRecipients mares will take you into the world of recipients mares. Influence of recipients mares, nutrition, housing and, among other things, the proper guidance of mares, everything is discussed here. Marcel Rouwenhorst based in Warnsveld, started a dairy farm converted to retirement stabling, and small-scale recipients mares. With a super collaboration with Jeroen Smak and Karin Hendriks, the company has grown into a horse company specialising in ET.

 

Bart Kools -Technique equine freezing. A Dutch native, Bart Kools moved to Germany in the 1980s to work at several stud stations, including Zuchthof Klatte, Dekstation Böckmann and St Ludwig, where he worked with the stallion Grannus, among others. Inseminating in the 1980s in Germany was reserved only for people from a Landgestüt. In the early 1990s, Werner Schockemöhle ensured that private individuals were also allowed to inseminate. After extensive training, Bart works for Schockemöhle stud station, which has so much work with its huge stallion herd that Bart has specialised entirely on stallion management, processing and freezing stallion semen. Bart takes us into the world of freezing horse semen. What to do with subfertile stallions, cooling curve and much more.

 

Dr Esther Hovenga – Fertilization and early pregnancy loss in Mares. Graduated from Utrecht University. First as a veterinarian at practice de Greidhoek and started her own practice Seldsum Equine Fertility in 2011. Fertility work of mares, deep freezing, ET , is part of her work, but also together with Karin Hendriks OPU/ICSI. In short, this vet is a jack of all trades and we look forward to her coming to share her knowledge on fertility and early pregnancy loss in mares.

 

The general question hour with various statements is sure to come up! So!!! Would you like to meet these great speakers? Then come to this amazing, informative Symposium Equine Reproduction, 17 January 2023!!!

See you there!

 

Sign up Symposium Equine Reproduction

 

Previous speakers  :

Dr. Michaela Kölling is partner in the veterinary practice Gestüt Buchenhof and managing partner of VETART Germany. After years of experience in England at the Equine Fertility Unit of the Centre of Excellence for Assured Reproductive Technologies and Twemlows Hall Stud, where she gained enormous experience in the field of embryo flushing and transfer, she started her own business in her native Germany in 2009. In Schleswig-Holstein, she is working on the latest developments in modern reproduction techniques. Michaela will tell us a lot about this, but also about Equine Viral Arteritis (EVA), how to deal with an outbreak at your stud.

Marc Spalart is head of Equitechnique, one of the leading freezing stations in Europe. Located in beautiful Normandy, Equitechnique masters the most modern technical services with regard to freezing semen, and also owns 300 surrogate mares, mainly trotters. Passionate about animal genetics, he became an agricultural engineer before moving to the US to improve his skills at the Veto School of Prof. Bob Kenney, a professor in the science of horse reproduction. Marc takes us into the world of equine sexing semen, is this the future?

Prof. Dr. Harald Sieme Very proud to see Dr. Harald Sieme from the University of Hannover, to explain to us all about DNA fragmentation in stallion semen.He worked as a veterinarian at National Stud Lower Saxony and Celle and is now Professor Equine Reproductive Medicine at the University of Hannover. Besides teaching and clinical activities, he is mainly focused on stallion fertility, sperm cryobiology and reproductive biotechnology.He takes us into the world of DNA fragmentation in stallions; what does this mean for fertility, cause, heredity and above all whether something can be improved. In Friesian horses, DFI is already being investigated in stallions to see to what extent DFI will play a role in the fertilization process.

Tullis Matson has been working in the horse industry for over 25 years. Stallion AI Services Ltd was founded in 2000 by Tullis and is currently one of the most modern Stallion collection centres in Europe! In recent years, Tullis has conducted extensive research into stallion fertility and semen processing and cryopreservation methods for semen and embryos of horses. He lectures worldwide on stallion management and Stallion Fertility and also works with organizations such as Chester Zoo to freeze semen from endangered species.

Symposium sprekers

Born in the Netherlands, Bart Kools moved to Germany in the 1980s to work at various stud stations, including Zuchthof Klatte, Böckmann and St. Ludwig, where he worked with the stallion Grannus, among others. Insemination from the eighties in Germany was only for people of a Landgestüt. At the beginning of the 90’s Werner Schockemöhle made sure that private persons were also allowed to inseminate. After an extensive training Bart works for breeding station Schockemöhle who has so much work with his enormous stallion herd, that Bart is completely specialized in the management of the stallions, processing and freezing of stallion semen.

Leontine ter Harmsel-Zanderink is an approved Horse and Inspection Veterinarian. Together with her husband, stallion owner Gerrit ter Harmsel, she runs Dierenkliniek Enterbrook. With a father as veterinarian, Leontine’s practice has already been established! Graduated from the University of Ghent, she has worked at several stallion owners/clinics. As a veterinarian, Leontine has not only developed in the field of inspections, sport horse coaching, lameness examinations or surgery. Especially in the field of equine Reproductions,  everyone knows where to find her. In addition to coaching mares, Leontine has specialized in the field of problem mares and embryo transplantation!

Karin Hendriks is a recognized horse vet who specializes in the most modern reproduction techniques: embryo transplantation and OPU/ICSI. After years of research at the University of Utrecht, Karin started her own company EQ Repro Consultancy in which she collaborates with horse clinic de Graafschap. In addition, together with Esther de Melker, she runs the company Selsum EQ Hendriks in which she distinguishes herself by offering OPU for the implementation of ICSI.

© Helaas...

Het is niet toegestaan content van deze website te kopiëren.

Oké