Symposium equine reproduction

“Once-in-a-lifetime-opportunity!!”

Dream Team is coming to Holland!!

Erg trots dat vier wereldwijde bekende specialisten bereid zijn om te spreken om het Symposium Equine Reproduction!!😊 Hoe geweldig is het, dat er zoveel kennis op een avond besproken kan worden? Kan bijna niet wachten.. Wanneer? 25 januari 2022. Aanvang om 13.30 uur bij Zalencentrum Beltman in het prachtige Diepenheim. Heeft u ook interesse op het gebied van Equine Reproduction? Wilt u alles weten over Stallion Fertility , EVA, Embryotransplantatie of Sexing bij paarden? Dan is 25 januari 2022 in Diepenheim “the place to be”!!

Wijzigingen onder voorbehoud. Ook als de situatie door het corona virus bepaald wordt. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Dus block jullie agenda; 25 januari 2022, Symposium Equine Reproduction bij Zalencentrum Beltman in Diepenheim!! We zullen om 13.30 uur beginnen en eindigen om omstreeks 17.00 uur. Dit uiteraard onder het genot van een drankje en hapje.

Er zullen geen wet labs zijn, maar praktische presentaties. Dit alles onder voorbehoud, ook als de situatie door het corona virus bepaald wordt.

Tevens zou u ook via een live webinar het symposium kunnen volgen, graag aanmelden via onderstaande link en graag aangeven dat het een webinar betreft.

Dus in ieder geval houden we alle opties open en dit wil je toch niet missen?

In ieder geval heb ik een aantal geweldige sprekers bereid gevonden om een presentatie te geven over verschillende onderwerpen:

Dr. Michaela Kölling is partner in de Dierenartsenpraktijk Gestüt Buchenhof en managing partner van VETART Duitsland. Na jarenlange ervaring in England bij Equine fertility Unit van het Centre of Excellence for assited Reproductieve Technologies en Twemlows Hall Stud, waar ze enorm veel ervaring heeft opgedaan op het gebied van embryospoelingen en transfer, is in 2009 voor haar zelf begonnen in haar geboorteland Duitsland. In Sleeswijk-Holstein houdt ze zich bezig met de laatste ontwikkelingen van de moderne voortplantingstechnieken. Michaela gaat ons hierover uitgebreid over vertellen, maar ook over Equine Viral Arteritis ( EVA) , hoe ga je om met een uitbraak op je Stoeterij.

Marc Spalart is hoofd van Equitechnique, een van de vooraanstaande invriesstations in Europa. Gelegen in het prachtige Normandië, beheerst Equitechnique over meest moderne technische diensten met betrekking tot het invriezen van sperma, en daarnaast ook in bezit van 300 draagmerries, voornamelijk dravers. Gepassioneerd door dierlijk genetica, werd hij landbouwkundig ingenieur, voordat hij vertrok om zijn vaardigheden in de VS te verbeteren aan de Veto-school van Prof. Bob Kenney, een professor in de wetenschap van voortplanting bij paarden. Marc neemt ons mee in de wereld van Sexen van paardensperma, is dit toekomst?

Als ik praat over wereldbekende specialisten, kunnen deze twee bekenden natuurlijk niet ontbreken.😊 Hun ervaringen zijn goud waard en wat fantastisch dat ze altijd bereidt zijn om deel te nemen aan deze Symposium!! Tullis en Bart laten ons zien, hoeveel invloed verdunner op het ejaculaat kan hebben. Daarnaast verteld Tullis ons alles over cloning bij Paarden.

Tullis Matson werkt al meer dan 25 jaar in de paardenindustrie. Stallion AI Services Ltd wordt opgericht in 2000 door Tullis en is op het moment een van de modernste Stallion collection centre in Europa! De afgelopen jaren heeft Tullis uitgebreid onderzoek gedaan naar vruchtbaarheid en spermaverwerking van hengsten en cryopreservatiemethoden voor sperma en embryo’s van paarden. Hij geeft wereldwijd lezingen over het management van hengsten en Stallion Fertility en werkt ook samen met organisaties zoals Chester Zoo om sperma in te vriezen van bedreigde diersoorten.

Als geboren Nederlander is Bart Kools in de jaren 80 naar Duitsland verhuisd, om te werken bij verschillende Dekstations, waaronder Zuchthof Klatte, Dekstation Böckmann en St. Ludwig, waar hij onder anderen gewerkt heeft met de hengst Grannus. Insemineren van in de jaren tachtig in Duitsland was alleen weggelegd voor mensen van een Landgestüt. Begin jaren 90 heeft Werner Schockemöhle ervoor gezorgd dat particulieren ook mogen insemineren. Na een uitgebreide opleiding werkt Bart voor dekstation Schockemöhle die met zijn enorme hengstenstapel zoveel werk heeft, dat Bart zich helemaal gespecialiseerd heeft op de management van de hengsten, verwerken en invriezen van hengstensperma.

Het algemene vragenuurtje met verschillende stellingen (bv.: hoe bereid ik mijn merrie het beste voor ICSI of Embryotransplantatie?, Wat is het verschil in techniek van invriezen van sperma of embryo’s? Heeft kunstlicht effect voor draagmerries?) komt zeker aan bod.

Dus!!  Wilt u ook kennis maken met dit Dream team? Kom dan ook naar deze geweldige, informatieve Symposium Equine Reproduction! U kunt zich aanmelden via de button hieronder en ik hoop jullie allen volgend jaar, gezond en wel, te zien in Diepenheim!!

Deze dag is niet mogelijk zonder sponsoring van verschillende bedrijven ( waarvoor onze grote dank!)  waaronder:

Equifirst : https://www.equifirst.eu/nl   en Nifa : https://www.nifa.nl/

Ps.: mochten jullie willen overnachten in dit mooie, door kastelen omringd, kleinste stadje van Twente: Diepenheim, kan ik de B&B de Twentse Heerlijkheid graag aanbevelen: https://www.detwentseheerlijkheid.nl/

Tot ziens in Diepenheim!!!

Aanmelden Symposium Equine Reproduction:

Aanmelden Symposium Equine Reproduction

 

Sprekers voorgaande jaren:

DNA fragmentationProf. Dr. Harald Sieme Dr. Harald Sieme heeft als dierenarts gewerkt bij National Stud Lower Saxony en Celle en is tegenwoordig Professor Equine Reproductive Medicine bij Universiteit Hannover. Naast lesgeven en klinische activiteiten, is hij vooral gefocust op stallion fertility, cryobiology van sperma en reproductive biotechnology. Hij neemt ons mee in de wereld van DNA fragmentatie bij hengsten; wat betekent dit voor de vruchtbaarheid, oorzaak, erfelijkheid en vooral of er wat aan verbeterd kan worden. Bij de Friese paarden wordt de DFI al onderzocht bij de hengsten om na te gaan in hoeverre DFI een rol gaat spelen bij het bevruchtingsproces.

Tullis Matson werkt al meer dan 25 jaar in de paardenindustrie. Stallion AI Services Ltd wordt opgericht in 2000 door Tullis en is op het moment een van de modernste Stallion collection centre in Europa! De afgelopen jaren heeft Tullis uitgebreid onderzoek gedaan naar vruchtbaarheid en spermaverwerking van hengsten en cryopreservatiemethoden voor sperma en embryo’s van paarden. Hij geeft wereldwijd lezingen over het management van hengsten en Stallion Fertility en werkt ook samen met organisaties zoals Chester Zoo om sperma in te vriezen van bedreigde diersoorten.

Symposium sprekers

Als geboren Nederlander is Bart Kools in de jaren 80 naar Duitsland verhuisd, om te werken bij verschillende Dekstations, waaronder Zuchthof Klatte, Dekstation Böckmann en St. Ludwig, waar hij onder anderen gewerkt heeft met de hengst Grannus. Insemineren van in de jaren tachtig in Duitsland was alleen weggelegd voor mensen van een Landgestüt. Begin jaren 90 heeft Werner Schockemöhle ervoor gezorgd dat particulieren ook mogen insemineren. Na een uitgebreide opleiding werkt Bart voor dekstation Schockemöhle die met zijn enorme hengstenstapel zoveel werk heeft, dat Bart zich helemaal gespecialiseerd heeft op de management van de hengsten, verwerken en invriezen van hengstensperma.

Leontine ter Harmsel-Zanderink is een erkend Paarden en Keuringsdierenarts. Samen met haar man, Hengstenhouder Gerrit ter Harmsel, runt zij Dierenkliniek Enterbrook. Met een vader als dierenarts, is bij Leontine de praktijk al met de paplepel ingegoten! Afgestudeerd aan de Universiteit van Gent, heeft ze bij verschillende hengstenhouders/klinieken gewerkt. Leontine heeft zich als dierenarts niet alleen ontwikkeld op gebied van keuringen, sportpaardenbegleidingen, kreupelheidsonderzoeken of chirugie. Vooral op het gebied van vruchtbaarheidsbegeleiding weet iedereen haar al te vinden. Naast begleiding van merries heeft Leontine zich helemaal gespecialiseerd op gebied van probleemmerries en embryotransplantatie!

Karin Hendriks is een erkend paardendierenarts die gespecialiseerd is in de modernste voortplantingstechnieken: embryotransplantatie en OPU/ICSI. Na jarenlang diverse onderzoeken gedaan aan de Universiteit Utrecht is Karin voor haar zelf begonnen met het bedrijf EQ Repro Consultancy waarin ze o.a. samenwerkt met paardenkliniek de Graafschap. Daarnaast heeft ze samen met Esther de Melker het bedrijf Selsum EQ Hendriks waarin ze zich onderscheid in het aanbieden van OPU ten behoeve van de uitvoering van ICSI.

Kortom dit is echt een once-in-a-life-time opportunity!

Symposium equine reproduction

“Once-in-a-lifetime-opportunity!!”

Very proud that four worldwide known specialists are willing to speak at the Symposium Equine Reproduction!!!😊 How great is it, that so much knowledge can be discussed in one evening? Can hardly wait… When? 25 January 2022. Starts at 1.30 pm at Zalencentrum Beltman in beautiful Diepenheim. Are you also interested in the field of Equine Reproduction? Do you want to know everything about Stallion Fertility, EVA, Embryo Transplantation or Sexing in horses? Then January 25, 2022 in Diepenheim is “the place to be“!

Changes subject to change. Also if the situation is determined by the corona virus. We stick to the guidelines of the RIVM.

So block your agenda; January 25th 2022, Symposium Equine Reproduction at Zalencentrum Beltman in Diepenheim! We will start at 1.30 pm and end around 5pm. This of course while enjoying a drink and a snack.

There will be no wet labs, but practical presentations. All of this is subject to change, even if the situation is determined by the corona virus.

There is a possibility to watch the symposium live with a webinar by Zoom, Please sign up on de buttom below, and say it’s about a webinar. For the webinar we charge €45,00.

So in any case, we are keeping all options open and you don’t want to miss this, do you?

In any case, I have found some great speakers willing to give a presentation on various topics:

Dr. Michaela Kölling is partner in the veterinary practice Gestüt Buchenhof and managing partner of VETART Germany. After years of experience in England at the Equine Fertility Unit of the Centre of Excellence for Assured Reproductive Technologies and Twemlows Hall Stud, where she gained enormous experience in the field of embryo flushing and transfer, she started her own business in her native Germany in 2009. In Schleswig-Holstein, she is working on the latest developments in modern reproduction techniques. Michaela will tell us a lot about this, but also about Equine Viral Arteritis (EVA), how to deal with an outbreak at your stud.

Marc Spalart is head of Equitechnique, one of the leading freezing stations in Europe. Located in beautiful Normandy, Equitechnique masters the most modern technical services with regard to freezing semen, and also owns 300 surrogate mares, mainly trotters. Passionate about animal genetics, he became an agricultural engineer before moving to the US to improve his skills at the Veto School of Prof. Bob Kenney, a professor in the science of horse reproduction. Marc takes us into the world of equine sexing semen, is this the future?

When I talk about world-renowned specialists, these two celebrities can’t be missing 😊 Their experiences are worth their weight in gold and how fantastic that they are always willing to take part in this Symposium!!! Tullis and Bart show us how much influence extender can have on the ejaculate from equine semen. Tullis will also tell us all about cloning in horses.

Tullis Matson has been working in the horse industry for more than 25 years. Stallion AI Services Ltd was founded in 2000 by Tullis and is currently one of the most modern Stallion collection centres in Europe! In recent years Tullis has conducted extensive research into fertility and semen processing of stallions and cryopreservation methods for semen and embryos of horses. He lectures worldwide on stallion management and Stallion Fertility and also works with organisations such as Chester Zoo to freeze semen from endangered species.

A native of the Netherlands, Bart Kools moved to Germany in the 1980s to work at several stud stations, including Zuchthof Klatte, Dekstation Böckmann and St. Ludwig, where he worked with the stallion Grannus, among others. Insemination in the 1980s in Germany was only reserved for people from a Landgestüt. In the early 90s, Werner Schockemöhle ensured that private individuals were also allowed to inseminate. After extensive training, Bart works for the Schockemöhle stud farm, which has so much work with its huge stallion herd that Bart has specialised in stallion management, processing and freezing stallion semen.

The general question time with various statements (e.g.: how do I best prepare my mare for ICSI or Embryo Transplantation?, What is the difference in technique of freezing semen or embryos? Does artificial light have any effect on surrogate mares?

So!  Do you also want to meet this Dream team? Then come to this great, informative Symposium Equine Reproduction! You can register via the button below and I hope to see you all next year, safe and sound, in Diepenheim!

Sign up Symposium Equine Reproduction

 

Speakers  January 2020/2021:

Prof. Dr. Harald Sieme Very proud to see Dr. Harald Sieme from the University of Hannover, to explain to us all about DNA fragmentation in stallion semen.He worked as a veterinarian at National Stud Lower Saxony and Celle and is now Professor Equine Reproductive Medicine at the University of Hannover. Besides teaching and clinical activities, he is mainly focused on stallion fertility, sperm cryobiology and reproductive biotechnology.He takes us into the world of DNA fragmentation in stallions; what does this mean for fertility, cause, heredity and above all whether something can be improved. In Friesian horses, DFI is already being investigated in stallions to see to what extent DFI will play a role in the fertilization process.

Tullis Matson has been working in the horse industry for over 25 years. Stallion AI Services Ltd was founded in 2000 by Tullis and is currently one of the most modern Stallion collection centres in Europe! In recent years, Tullis has conducted extensive research into stallion fertility and semen processing and cryopreservation methods for semen and embryos of horses. He lectures worldwide on stallion management and Stallion Fertility and also works with organizations such as Chester Zoo to freeze semen from endangered species.

Symposium sprekers

Born in the Netherlands, Bart Kools moved to Germany in the 1980s to work at various stud stations, including Zuchthof Klatte, Böckmann and St. Ludwig, where he worked with the stallion Grannus, among others. Insemination from the eighties in Germany was only for people of a Landgestüt. At the beginning of the 90’s Werner Schockemöhle made sure that private persons were also allowed to inseminate. After an extensive training Bart works for breeding station Schockemöhle who has so much work with his enormous stallion herd, that Bart is completely specialized in the management of the stallions, processing and freezing of stallion semen.

Leontine ter Harmsel-Zanderink is an approved Horse and Inspection Veterinarian. Together with her husband, stallion owner Gerrit ter Harmsel, she runs Dierenkliniek Enterbrook. With a father as veterinarian, Leontine’s practice has already been established! Graduated from the University of Ghent, she has worked at several stallion owners/clinics. As a veterinarian, Leontine has not only developed in the field of inspections, sport horse coaching, lameness examinations or surgery. Especially in the field of equine Reproductions,  everyone knows where to find her. In addition to coaching mares, Leontine has specialized in the field of problem mares and embryo transplantation!

Karin Hendriks is a recognized horse vet who specializes in the most modern reproduction techniques: embryo transplantation and OPU/ICSI. After years of research at the University of Utrecht, Karin started her own company EQ Repro Consultancy in which she collaborates with horse clinic de Graafschap. In addition, together with Esther de Melker, she runs the company Selsum EQ Hendriks in which she distinguishes herself by offering OPU for the implementation of ICSI.

© Helaas...

Het is niet toegestaan content van deze website te kopiëren.

Oké