Symposium equine reproduction

“Once-in-a-lifetime-opportunity!!”

Waar vind je tegenwoordig nog vier praktische specialisten op het gebied van Equine Reproduction in een zaal? Dat kan alleen in Diepenheim! Wanneer? 14 januari 2020. Aanvang om 15.00 uur bij Dierenkliniek Enterbrook en we eindigen bij zaal Beltman in het prachtige Diepenheim. Heeft u ook interesse op het gebied van Equine Reproduction? Wilt u alles weten over Stallion Fertility of Embryotransplantatie bij paarden? Dan is 14 januari 2020 in Diepenheim “the place to be”!!

Programma 2021 is nog onder voorbehoud, maar belooft nu al erg interessant te worden! De enthousiaste ideeën zijn er, en we zullen er alles aan doen om het zo interessant mogelijk te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in voortplanting bij paarden. Wijzigingen onder voorbehoud. Ook als de situatie door het corona virus bepaald wordt.

Sprekers afgelopen jaar:

Tullis Matson werkt al meer dan 25 jaar in de paardenindustrie. Stallion AI Services Ltd wordt opgericht in 2000 door Tullis en is op het moment een van de modernste Stallion collection centre in Europa! De afgelopen jaren heeft Tullis uitgebreid onderzoek gedaan naar vruchtbaarheid en spermaverwerking van hengsten en cryopreservatiemethoden voor sperma en embryo’s van paarden. Hij geeft wereldwijd lezingen over het management van hengsten en Stallion Fertility en werkt ook samen met organisaties zoals Chester Zoo om sperma in te vriezen van bedreigde diersoorten.

Symposium sprekers

Als geboren Nederlander is Bart Kools in de jaren 80 naar Duitsland verhuisd, om te werken bij verschillende Dekstations, waaronder Zuchthof Klatte, Dekstation Böckmann en St. Ludwig, waar hij onder anderen gewerkt heeft met de hengst Grannus. Insemineren van in de jaren tachtig in Duitsland was alleen weggelegd voor mensen van een Landgestüt. Begin jaren 90 heeft Werner Schockemöhle ervoor gezorgd dat particulieren ook mogen insemineren. Na een uitgebreide opleiding werkt Bart voor dekstation Schockemöhle die met zijn enorme hengstenstapel zoveel werk heeft, dat Bart zich helemaal gespecialiseerd heeft op de management van de hengsten, verwerken en invriezen van hengstensperma.

Leontine ter Harmsel-Zanderink is een erkend Paarden en Keuringsdierenarts. Samen met haar man, Hengstenhouder Gerrit ter Harmsel, runt zij Dierenkliniek Enterbrook. Met een vader als dierenarts, is bij Leontine de praktijk al met de paplepel ingegoten! Afgestudeerd aan de Universiteit van Gent, heeft ze bij verschillende hengstenhouders/klinieken gewerkt. Leontine heeft zich als dierenarts niet alleen ontwikkeld op gebied van keuringen, sportpaardenbegleidingen, kreupelheidsonderzoeken of chirugie. Vooral op het gebied van vruchtbaarheidsbegeleiding weet iedereen haar al te vinden. Naast begleiding van merries heeft Leontine zich helemaal gespecialiseerd op gebied van probleemmerries en embryotransplantatie!

Karin Hendriks is een erkend paardendierenarts die gespecialiseerd is in de modernste voortplantingstechnieken: embryotransplantatie en OPU/ICSI. Na jarenlang diverse onderzoeken gedaan aan de Universiteit Utrecht is Karin voor haar zelf begonnen met het bedrijf EQ Repro Consultancy waarin ze o.a. samenwerkt met paardenkliniek de Graafschap. Daarnaast heeft ze samen met Esther de Melker het bedrijf Selsum EQ Hendriks waarin ze zich onderscheid in het aanbieden van OPU ten behoeve van de uitvoering van ICSI.

Kortom dit is echt een once-in-a-life-time opportunity!

Symposium equine reproduction

“Once-in-a-lifetime-opportunity!!”

Where can you find four practical specialists in the field of Equine Reproduction in a room these days? This is only possible in Diepenheim! When is this possible? January 14, 2020. Starts at 3 pm at Dierenkliniek Enterbrook and we end by Beltman in beautiful Diepenheim. Are you also interested in Equine Reproduction? Would you like to know everything about Stallion Fertility or Embryo Transplantation in horses? Then 14 January 2020 in Diepenheim is “the place to be”!

Program is still subject to change, but promises to be very interesting already! The enthusiastic ideas are there, and we will do everything we can to make it as interesting as possible for anyone interested in Equine Reproduction. Changes subject to change. Even if the situation is determined by the corona virus.

Tullis Matson has been working in the horse industry for over 25 years. Stallion AI Services Ltd was founded in 2000 by Tullis and is currently one of the most modern Stallion collection centres in Europe! In recent years, Tullis has conducted extensive research into stallion fertility and semen processing and cryopreservation methods for semen and embryos of horses. He lectures worldwide on stallion management and Stallion Fertility and also works with organizations such as Chester Zoo to freeze semen from endangered species.

Symposium sprekers

Born in the Netherlands, Bart Kools moved to Germany in the 1980s to work at various stud stations, including Zuchthof Klatte, Böckmann and St. Ludwig, where he worked with the stallion Grannus, among others. Insemination from the eighties in Germany was only for people of a Landgestüt. At the beginning of the 90’s Werner Schockemöhle made sure that private persons were also allowed to inseminate. After an extensive training Bart works for breeding station Schockemöhle who has so much work with his enormous stallion herd, that Bart is completely specialized in the management of the stallions, processing and freezing of stallion semen.

Leontine ter Harmsel-Zanderink is an approved Horse and Inspection Veterinarian. Together with her husband, stallion owner Gerrit ter Harmsel, she runs Dierenkliniek Enterbrook. With a father as veterinarian, Leontine’s practice has already been established! Graduated from the University of Ghent, she has worked at several stallion owners/clinics. As a veterinarian, Leontine has not only developed in the field of inspections, sport horse coaching, lameness examinations or surgery. Especially in the field of equine Reproductions,  everyone knows where to find her. In addition to coaching mares, Leontine has specialized in the field of problem mares and embryo transplantation!

Karin Hendriks is a recognized horse vet who specializes in the most modern reproduction techniques: embryo transplantation and OPU/ICSI. After years of research at the University of Utrecht, Karin started her own company EQ Repro Consultancy in which she collaborates with horse clinic de Graafschap. In addition, together with Esther de Melker, she runs the company Selsum EQ Hendriks in which she distinguishes herself by offering OPU for the implementation of ICSI.

© Helaas...

Het is niet toegestaan content van deze website te kopiëren.

Oké