Tips & Tricks

Webinar: Collecting at Stallion AI Services

Webinar: Tullis talks about; Semen Assessment

Webinar: Preparing your stallion for Stud

Webinar Why freeze?

Semen assessment webinar

Semen assessment Webinar

Wat een fantastisch eer om met het “dreamteam” ( Bart Kools en Tullis Matson) mee te praten over Semen Assessment en Preparing your stallion for the Breeding Season. Voor degene die deze fantastische Webinars Tullis Talks about van British Breeding heeft gemist, kunt u ze als nog bekijken:


Epididymal sperm

Is het mogelijk om sperma in te vriezen vanuit de epididymis (bijbal) ? Jazeker, met een bepaalde techniek is dat zeker mogelijk! Maar waarom zou je invriezen vanuit de epididymis (bijbal)? Hieronder vindt u een paar mogelijkheden, waarom u zou kunnen kiezen voor deze techniek:
In geval van overlijden van de hengst, of wanneer de testikels een ernstig trauma of een testikeltorsie hebben opgelopen. Maar ook bij routine castratie, bv.: mocht de hengst niet handelbaar zijn, maar u wilt in de toekomst toch de mogelijkheid hebben om uw hengst in te zetten voor de fokkerij, dan biedt deze techniek een laatste kans om het sperma te redden wanneer er geen andere optie beschikbaar is.

De bijbal kan worden beschouwd als een bewaarorgaan voor sperma voor de ejaculatie en deze bestaat uit drie delen : de caput (hoofd), corpus (lichaam) en cauda (staart).
De doorlooptijd van de spermatozoïden door de bijbal is ongeveer 8-11 dagen, gedurende deze tijd ondergaan ze een aanzienlijke rijping. Terwijl ze door de epididymis gaan, wordt vocht geresorbeerd en de bijbal zorgt ook voor zijn eigen afscheiding, waardoor de membraaneigenschappen van de spermatozoën worden beïnvloed. Zaadcellen die de zaadbal verlaten zijn onvruchtbaar en niet in staat tot bevruchting, maar tegen de tijd dat ze de staart van de bijbal hebben bereikt, hebben ze het vermogen om te bevruchten.

Hoewel epididymal sperm techniek een zeer gunstige methode is om sperma in te vriezen in niet-geplande noodsituaties, wordt het niet aanbevolen als een alternatief voor het invriezen van ejaculaatsperma. Vanwege de factoren die de kwaliteit van het sperma kunnen beïnvloeden, moet het worden gezien als een laatste kans methode voor het winnen van sperma. Als de situatie het mogelijk maakt om vóór de castratie van de hengst sperma te winnen en in te vriezen, wordt dit altijd aanbevolen.
Het succes van deze procedure is sterk afhankelijk van de manier en de snelheid waarmee de testikels naar Pasedes worden getransporteerd vanaf het moment dat het dier wordt gecastreerd of het tijdstip van overlijden. Voor informatie neem gerust contact op!

Vitaminen & mineralen

Vitaminen en mineralen

Is het aan te raden uw hengsten vitaminen en mineralen bij te voeren? Jazeker, het bied hengsten voedingsstoffen die nodig zijn om sperma te ontwikkelen met sterke intacte celmembranen en het kan beweeglijkheid en viability verbeteren. Op oudere leeftijd maken hengsten zelf ook minder vitaminen aan, dit heeft te maken met het dalen van het immuunsysteem qua leeftijd. Maar onderschat training, medicatie en stress ook bij jongere hengsten niet. Het voeren van extra vitaminen en mineralen kunnen hierdoor wel degelijk invloed hebben, ten eerste voor de gezondheid van de hengst en indirect op het sperma.

Equine testikels bestaan uit lange, zeer ingewikkelde buisjes/kanaaltjes genaamd ‘seminiferous tubules’ en interstitiële weefsel. Binnen de ‘seminiferous tubules’ zijn de Sertoli’s cellen. Deze zijn verantwoordelijk voor de productie van zaadcellen. Binnen de interstitiële weefsel zijn de cellen van Leydig. Zij zijn betrokken bij de productie van testosteron; het hormoon dat onder meer voor de uiterlijke hengstenkenmerken en het typische hengstengedrag zorgt.

Als de basis goed is; dat wil zeggen als de hengst, de laatste twee maanden niet ziek is geweest, geen antibiotica heeft gehad, geen stress, kortom goed in zijn vel zit en de laatste twee maanden met regelmaat heeft gedekt; dan zijn vitaminen en mineralen goed voor de bescherming van de hengst als wel voor het sperma. Maar als de basis al goed is, kun je met vitaminen en mineralen de hengst en sperma blijven beschermen maar niet verbeteren. Wel kun je verbetering aantreffen als de hengst ouder als vijftien jaar is, en hij als ware ouderdomsverschijnselen zal vertonen. Dan heeft vitaminen en mineralen een zeer positief effect. Sperma van hengsten vanaf vijftien jaar blijft hetzelfde of wordt minder van kwaliteit.

Nu zijn er veel vitaminen en mineralen beschreven die identiek zeer zeker invloed kunnen hebben, maar het gaat om de juiste combinatie. Sperma ontwikkeling van de hengst is een zeer complex en duurt gemiddeld 57 dagen, dus als men begint met bijvoeren van vitaminen en mineralen, verwacht dan geen resultaat binnen een week. Maar het is zeker nooit te laat om te beginnen! Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op.

Equine seminaal plasma

Equine seminaal plasma

Seminaal plasma bestaat uit afscheidingen uit de accessoire geslachtsklieren in het voortplantingssysteem van de hengst.

Tijdens ejaculatie worden zaadcellen ook gemengd met vocht uit de accessoire geslachtsklieren. Naast het zorgen voor transport van het sperma, kan seminaal plasma een belangrijke rol spelen bij het stabiliseren van spermamembranen, het beschermen van sperma tegen het immuunsysteem van de merrie en het binden aan de eicel.

Toch kan seminaal plasma van sommige hengsten enigszins toxisch zijn voor het eigen sperma. Bij natuurlijk dekking is de tijdsbestek redelijk kort, maar als men na gaat wat er gebeurt als het sperma klaar wordt gemaakt voor kunstmatige inseminatie, dan resulteert dat, seminaal plasma gedurende langere periode wordt blootgesteld aan het sperma, een situatie wat niet voor komt bij natuurlijke dekking. Langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden seminaal plasma kan nadelig zijn voor sperma tijdens opslag, hetzij gekoeld of bevroren. Een verdunner verdunt de potentiële toxische effecten van het seminaal plasma en door middel van centrifugeren kan men het seminaal plasma grotendeels of compleet verwijderen, om vervolgens verder te verdunnen voor het gewenste eind resultaat.

Abnormaliteiten

Abnormaliteiten

Iedereen die met levende dieren werkt, weet dat niet altijd alles volgens boekje verloopt. Zo kan er bij de hengsten en het verwerken van sperma daarvan ook dingen anders verlopen dan je het voor ogen had gezien. Abnormaliteiten kan voorkomen, maar de vraag is voornamelijk; hoe is het ontstaan en wat kun je er aan doen?

Hieronder enkele voorbeelden van abnormaliteiten bij hengsten:

• Geblokkeerde zaadleiders
Dit is voornamelijk te herkennen aan botervormige dikke spermatozoa, geplakt aan de binnenkant van kunstschede. Het kan zelfs beginnen met een ejaculaat zonder spermatozoa.

• Testikeldegeneratie
Ander abnormaliteit is testikeldegeneratie. Testikeldegeneratie is een belangrijke oorzaak van subfertiliteit en onvruchtbaarheid bij hengsten. Testikeldegeneratie kan verschillende oorzaken hebben zoals:
• Warmte
• Blessures
• Ondervoeding
• Giftige stoffen
• Vaatziekte
• Leeftijd gerelateerde degeneratie
• Trauma
• Steroïden
• Lokale infecties enz.

Testikeldegeneratie kan van voorbijgaande aard zijn of permanent.

• Draaiing van testikels
Draaiing van testikels van minder dan 180 graden resulteert vaak niet in openlijke klinische symptomen. Toch heeft onderzoek aangetoond dat het bloedtoevoer in de testikel enigszins gewijzigd is.

In draaiing van testikels van meer dan 180 graden is de bloedtoevoer in de testikel ernstig verminderd. Deze gevallen tonen vaak wel klinische symptomen zoals koliek gepaard met vergrote pijnlijke testikels, vergrote scrotum enz.

Referenties: Ik ben een groot fan van Dickson Varner, Professor of Equine Theriogenolgy & Pin Oak Stud Chair of Stallion Reproductive Studies en Angus Mc Kinnon, eigenaar van Goudlburn Valley Equine Clinic. Als ik een onderzoek vermeld of verwijs daarna, dan zijn dat onderzoeken van Drs. Dickson Varner of Drs. Angus Mc Kinnon.

Basis

Basis

Hoe vaak hoor je het wel niet; bij problemen ga dan terug naar de basis. Bij spermaverwerking van hengsten geldt dat net zo, en de basis hier, is uiteraard de hengst zelf. Zit de hengst lekker in zijn vel? Ziet hij er goed uit? Is hij niet te dik? De laatste twee maanden geen koorts gehad? ( Vaak als er veel losse koppen in het ejaculaat zit, kan dit een indicatie zijn dat de hengst koorts heeft gehad ) Heeft hij last van stress? Hoe gaat het met dekken? Heeft hij pijn? Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op het spermakwaliteit, maar begin altijd bij de basis! De hengst zelf.

Een hengst is het meest vruchtbaar in zijn jonge jaren, gemiddeld 4-7 jaar. Tot zijn 13-14 jaar kan het sperma nog verbeteren, maar zodra een hengst 15 jaar of ouder is, kan het sperma hetzelfde blijven of slechter worden. Vooral bij oudere hengsten heeft het bijvoeren van vitamines en mineralen vaak een positief effect. Verwacht niet direct resultaat, het heeft zeker 6-8 weken nodig om effect te kunnen zien.

Iedere hengst is anders, en iedere hengst heeft zijn eigen manier van dekken. De een is met 5 minuten klaar, de ander heeft een half uur nodig. Niks is meer frustrerend als een hengst niet wil dekken en vooral als dit gebeurd midden in het dekseizoen. De beste resultaten kan worden verwacht in een positieve rustige omgeving met een goede vloer, zonder frustratie of misbruik van de hengst.

De reden voor slecht libido, of gebrek aan het bereiken van een erectie of zaadlozing bij een ervaren hengst is vaak ingewikkeld en daarom van belang om achtergrond factoren en/ of ziekteprocessen herleiden die kunnen bijdragen aan het probleem. Sommige hengsten die pijnlijke achterbenen/ gewrichten, en of pijn aan de rug hebben, associëren pijn met dekken. Bij deze, vaak wat oudere hengsten zou staande beens dekken een uitkomst kunnen zijn.

Angus mc Kinnon heeft een fantastisch quote, een die in mijn ogen niet vaak genoeg gezegd kan worden: “People believe that the stallion is just a sperm producing machine, they have little thought for the normal horse behaviour.” Als de productie en de libido van de hengst niet hoog is werkt alleen een aangepast management.

Succes met het dekseizoen!

Tips and tricks

Webinar: Collecting at Stallion AI Services

Webinar: Tullis talks about; Semen Assessment

Webinar: Preparing your stallion for Stud

Webinar Why freeze?

Semen assessment webinar

Semen Assessment Webinar

What a fantastic honor to join the dream team ( Bart Kools and Tullis Matson) to talk about Semen Assessment and Preparing your stallion for the breeding Season. For those of you who missed these fantastic Webinars Tullis Talks about from British Breeding, you can still watch them:


Epididymal sperm

Is it possible to freeze sperm from the epididymis? Yes with a certain technique this is certainly possible! But why would you freeze from the epididymis? Now there are a few possibilities, why you could choose this technique:

The technique can be used following routine castration, upon death of the animal or where the testes have suffered a severe trauma or testicular torsion. But also in case of routine castration, e.g. if the stallion is not manageable, but you still want to have the possibility to use your stallion for breeding in the future, this technique offers a last chance to save the sperm when there is no other option available.

The epididymis can be thought of as a storage organ for sperm before ejaculation and it is comprised of three sections : the caput (head), corpus (body) and cauda (tail).
Transit time for spermatozoa through the epididymis is about 8-11 days, during this time they undergo significant maturation. As they pass through the epididymis fluid is resorbed and the epididymis also provides its own secretions, influencing the membrane properties of the spermatozoa. Sperm that leave the testis are immotile and incapable of fertilization, however by the time they reach the tail of the epididymis they have achieved the ability to fertilize.

Whilst epididymal semen extraction is a highly beneficial method of extracting semen in non-planned emergency situations, it is not recommended as an alternative to ejaculated semen freezing. Due to the factors that can affect the semen quality, it should be viewed as a last chance method of semen harvesting. If situations permit for collection and freezing of ejaculated semen prior to castration of the stallion, this should always be recommended as the primary course of action.

The success of this procedure is very much dependent on the speed at which the testes are transported to Pasedes from the time the animal was castrated or the time of death. It is important that the testes are washed and packaged correctly.

If you are interested in more information about this technique, you can always contact us!

Vitamins and minerals

Is it advisable to feed your stallions vitamins and minerals? Yes, it provides stallions with nutrients needed to develop sperm with strong intact cell membranes and can improve motility and viability.  In old age stallions also produce less vitamins themselves, this has to do with the decline of the immune system in terms of age. But don’t underestimate training, medication and stress even in younger stallions. Feeding extra vitamins and minerals can have an influence on the health of the stallion and indirectly on the sperm.

Equine testicles consist of long, very complicated tubes/channel called ‘seminiferous tubules’ and interstitial tissue. Within the seminiferous tubules are the Sertoli’s cells. These are responsible for the production of sperm cells. Within the interstitial tissue are the cells of Leydig. They are involved in the production of testosterone; the hormone that, among other things, provides the stallion’s external characteristics and typical stallion behaviour.

If the base is good; that is, if the stallion has not been ill for the last two months, had no antibiotics, no stress, and the stallions is in shape, looks fantastic in his skin and has covered the last two months with regularity; then vitamins and minerals are good for the protection of the stallion as well as for the semen. But if the base is good, you can use vitamins and minerals to keep protecting the stallion and sperm, but you shall not to improve it. However, you can find improvement when the stallion is older than fifteen years, and he will show signs of aging. Then vitamins and minerals have a very positive effect. Semen from stallions from the age of fifteen will remain the same or become less of quality.
Now there are many vitamins and minerals described that can have an identical effect, but it’s all about the right combination. Semen development of the stallion is very complex and takes an average of 57 days, so if you starts to add vitamins and minerals, do not expect a result within a week. But it is certainly never too late to start! If there are any questions, please feel free to contact us.

Equine seminal plasma

Equine seminaal plasma

Seminal plasma consists of secretions from the accessory gonads in the stallion’s reproductive system.

During ejaculation, sperm cells are mixed with fluid from the accessory gonads. In addition to providing sperm transport, seminal plasma can play an important role in stabilizing sperm membranes, protecting sperm from the mare’s immune system, and binding to the egg cell.

However, seminal plasma from some stallions can be somewhat toxic to their own sperm. In natural covering, the time frame is fairly short, but if you consider what happens when the sperm is prepared for artificial insemination, then seminal plasma is exposed to the sperm for a longer period of time, a situation that does not occur in natural covering. Prolonged exposure to large amounts of seminal plasma can be detrimental to sperm during storage, either chilled or frozen. A extender  dilutes the potential toxic effects of the seminal plasma and centrifugation can be used to remove most or all of the seminal plasma and then further dilute for the desired final result.

Abnormalities

Abnormaliteiten

Anyone who works with live animals knows that not everything goes by the book. For example, with stallions and the processing of their sperm, things can turn out differently than you had in mind. Abnormalities can occur, but the question is mainly: how did it originate and what can you do about it?

Below are some examples of abnormalities in stallions:

 • Blocked ampull
  This is mainly recognizable by buttery thick spermatozoa, stuck to the inside of AV. It can even start with an ejaculate without sperm.
 • Testicular degeneration
  Another abnormality is testicular degeneration. Testicular degeneration is a major cause of subfertility and infertility in stallions. Testicular degeneration can have several causes such as:
 • Heat
 • Injuries
 • Malnutrition
 • Toxic substances
 • Vascular disease
 • Age-related degeneration
 • Trauma
 • Steroids
 • Local infections etc.

Testicular degeneration may be transient or permanent.

Rotation of testicles

Rotation of testicles less than 180 degrees often does not result in overt clinical symptoms. Nevertheless, research has shown that the blood supply in the testicle has changed slightly. In rotation of testicles of more than 180 degrees, the blood supply in the testicle is severely reduced. These cases often show clinical symptoms such as colic accompanied by enlarged painful testicles, enlarged scrotum, etc.

References: I am a big fan of Dickson Varner, Professor of Equine Theriogenolgy & Pin Oak Stud Chair of Stallion Reproductive Studies and Angus Mc Kinnon, owner of Gouldburn Valley Equine Clinic. If I mention or refer to a research afterwards, these are research by Drs. Dickson Varner, or Drs. Angus Mc Kinnon

Basic

Basis

How often do you hear it; in case of problems turn back to the basic.  With sperm processing of stallions works that exactly , and the basic here is, of course, the stallion.

Is the stallion comfortable in his skin? Does he look good? Is he not too fat? The last two months had no fever?   (often when there are many loose heads in the ejaculate, this may be an indication that the stallion has had a fever). Does he suffer from stress? How is he with collecting? Does he suffer from pain? There are many factors that can affect sperm quality, but always start at the base! The stallion himself.

A stallion is the most fertile in his younger years, on average 4–7 years. Up to the age 13-14, the sperm quality can be improve, but once a stallion is 15 years of age or older, the sperm quality can remain the same or becomes less. Especially in older stallions, adding vitamins and minerals often has a positive effect. Do not expect immediate results, it needs at least 6-8 weeks to see the effect.

The reason for poor libido, or lack of achievement of an erection or ejaculation in an experienced stallion is often complicated and therefore important to track the background factors and/or disease processes that may contribute to the problem. Some stallions that have painful hind/legs/joints, and or pain in the back, associate pain with covering. For these, often somewhat older stallions, ground collection could be a solution. 

Angus mc Kinnon has a fantastic quote, one that in my opinion can not be said often enough: “People believe that the stallion is just a sperm producing machine, they have little thought for the normal horse behaviour.” If the production and libido of the stallion is not high, only an custom management will work.

Good luck with the breeding season!!

© Helaas...

Het is niet toegestaan content van deze website te kopiëren.

Oké