Workshops voortplanting paard

Pasedes - Workshop
Pasedes - Workshop Pasedes - Workshop

Altijd al geïnteresseerd geweest in Voortplanting bij Paarden? Zou u er iets meer van willen weten of gaat u zelf insemineren? Dan hebben wij voor u de oplossing! Vier praktische mensen die “up to date” blijven in de ontwikkelingen in voortplanting bij paarden en u alle kneepjes van het vak willen leren!

Workshops Voortplanting Paard georganiseerd door Voortplantingspraktijk Paard, Hendriks EQ Consultancy en Pasedes.

Update: er is veel animo voor deze leuke, interessante en bovenal zeer praktische Workshop Voortplanting Paard. Als u zich aanmeld via de knop beneden de pagina, dan zetten we u op de wachtlijst. Mocht er iemand uitvallen, kunnen we altijd contact met u opnemen.

“Save the date!”

In 2024 hebben we twee Workshop Voortplanting Paard staan en wel op de datums:

7 & 8 februari 2024

28 & 29 februari 2024

Deze twee Workshops zijn vol!!

U kunt zich altijd aanmelden en dan komt u op de wachtlijst. Zodra er een plek vrijkomt, nemen wij contact met u op.

U kunt zich aanmelden via de link, onderaan deze pagina. Heeft u interesse in deze Workshop, meld u zich dan aan. We werken, vanwege de praktijk, alleen in kleine groepen, en vol is vol…

 

Deze praktijkdagen op het gebied van voortplanting bij paarden worden bij de Nieuwe Heuvel te Lunteren georganiseerd. Tijdens deze twee dagen worden theorie en praktijk van zowel hengst als merrie uitvoerig behandeld. De workshops worden theoretisch onderbouwd en bieden de mogelijkheid om praktische handelingen te verrichten, voor een goede aansluiting op de praktijk.

Tijdens deze praktisch toepasbare dagen worden de fysiologie en inseminatie van de merrie en de spermabeoordeling, spermaverwerking en regelgeving bij de hengst behandeld. Desiree Gebbink (Pasedes) is sinds jaar en dag werkzaam in de wereld van de hengstenhouderij, management hengsten en spermaverwerking (vers en diepvries). Voortplantingsspecialisten Karin Hendriks (Hendriks EQ Repro Consultancy), Myrthe Wessel en Maaike Lautenschutz (Voortplantingspraktijk Paard) hebben jarenlange ervaring op gebied van merrie-, hengstbegeleiding en embryotransplantatie.

Pasedes - Workshop

Workshop Voortplanting Paard

De workshops worden verzorgd in twee dagen. Naast theorie over de anatomie en de fysiologie van het geslachtsapparaat zal de hormoonhuishouding behandeld worden. Bovendien komen bij de hengst (internationale) regelgeving en seksueel overdraagbare ziektes aan bod. Middels beeldmateriaal nemen wij u mee op reis door het leven van een spermacel.

Het praktijkgedeelte van de hengst bestaat uit sperma afnemen, het observeren van dit proces, het beoordelen en het verwerken van het sperma voor verzending.

Het praktijkgedeelte van de merrie bestaat uit de hygiëne rondom de kunstmatige inseminatie, het insemineren van verschillende merries en het beoordelen van de voortplantingsorganen tijdens inseminatie onder begeleiding van een dierenarts.

Inschrijving via onderstaande knop of via email info@pasedes.nl

Voor de deelnemers is een syllabus beschikbaar. Het maximaal aantal is 20 deelnemers.

De kosten van de cursus bedragen 900 euro (excl. 21% btw). Inbegrepen zijn koffie/versnaperingen, lunch, syllabus en goodybag. U ontvangt een certificaat van deelname.

Deelname is op eigen risico.

Vol=Vol

Aanmelden Workshop Voortplanting Paard

Sfeerimpressie van de dag

Pasedes - Workshop
+
Pasedes - Workshop
+
Pasedes - Workshop
+
Pasedes - Workshop
+
Pasedes - Workshop
+
Pasedes - Workshop
+

Workshops Equine Reproduction

Pasedes - Workshop
Pasedes - Workshop Pasedes - Workshop

Always been interested in Equine Reproduction? Would you like to know more or do you inseminate yourself? Then we have the solution for you! Four practical people who want to teach you all the tricks of the trade!

Workshop Equine Reproduction organized by Voortplantingspraktijk Paard, Hendriks EQ Repro Consultancy and Pasedes.

“Save the date”

7 & 8 february 2024 and 28 & 29 february 2024 there will be new Workshops Equine Reproduction!! These are full!

You can always sign in, and we put you on a waiting list. As soon there are places available, we will contact you.

Workshop Equine Reproduction organized by Voortplantingpraktijk Paard, Hendriks EQ Repro Consultancy and Pasedes:

These practice days in the field of reproduction in Horses are organized at De Nieuwe Heuvel in Lunteren. During these two days, the theory and practice of both stallion and mare are extensively discussed. The Workshop are theoretically substantiated and offer the possibility to perform practical actions, for a good connection with the practice.

Pasedes - Workshop

During these practically applicable days, the physiology and insemination of the mare and the semen assessment, sperm processing and regulation are treated with the stallion. Desiree Gebbink (Pasedes) has been working for years in the world of stallion mangement, sperm processing ( fresh and frozen). Equine Reproductive specialist; Karin Hendriks ( Hendriks EQ Repro Consultancy), Myrthe Wessel and Maaike Lautenschutz ( Voortplantingspraktijk Paard) have years of experience in the field of the mare, stallion guidance and embryo transplantation.

Workshop Equine Reproduction

The Workshops are held in two days. In addition to theory about the anatomy and physiology of the sex apparatus, the endocrine system will be treated. In addition, the stallion ( international) regulations and sexually transmitted diseases are covered. Trough imagery we take you on a journey of the life of a sperm cell.

The practical part of the stallion consist of collecting semen, observing this process, assessing and processing the semen before shipment.

The practical part of the mare consists of the hygiene around the artificial insemination, the insemination of several mares and the assessment of the reproductive organs during insemination under the supervision of a veterinarian.

Registration trough the button below or email: info@pasedes.nl

A syllabus is available for participants. The maximum number is 20 participants.

The cost of the course is 900 euros (excluding 21% VAT). Included are coffee/ refreshments, lunch, syllabus and goodybag. You will receive a certificate of participation.

Participation is at own risk.

Full=Full

Sign up Workshop Voortplanting Paard

Impression of the day

Pasedes - Workshop
+
Pasedes - Workshop
+
Pasedes - Workshop
+
Pasedes - Workshop
+
Pasedes - Workshop
+
Pasedes - Workshop
+
+

© Helaas...

Het is niet toegestaan content van deze website te kopiëren.

Oké